فرم ارتباط با کلینیک


  آسایش بخشترین لبخند، ارزشش بیشتر از هر ثروتی است. - میگوئل د سروانتس-

  ساعات کاری : 

  شنبه ----- 12:00 تا 18:00

  یکشنبه ----- 12:00 تا 18:00

  دو‌شنبه ----- 12:00 تا 18:00

  سه‌شنبه ----- 12:00 تا 18:00

  چهارشنبه ----- 12:00 تا 18:00

  پنجشنبه و جمعه ----- روز استراحت پزشک و پرسونل

  به همراه دکتر رنجبر با درخشندگی لبخند خود دنیای اطراف خود را روشن کنید.